Sukan & Kokurikulum Paling Handal
Kategori ini dipilih berdasarkan pencapaian dalam sukan. Markah akan diberikan mengikut kategori. Sekolah yang mempunyai penyertaan di peringkat antarabangsa diberi 5 markah, peringkat kebangsaan (3 markah), peringkat negeri (2 markah) dan peringkat daerah (1 markah). Lima penyertaan yang mendapat markah paling tinggi akan dipilih untuk memasuki peringkat akhir.