Kelas Paling Ceria
sekolah kebangsaan bandar behrang 2020
Merupakan kelas era abad 21, yang memain peranan sebagai pusat pengajaran dan pendidian berkesan yang menerapkan suasana pembelajaran yang menarik, berilmu dan menyeronokkan.
1441 undi