Pusat Sumber Paling Inovatif
sk bagan pasir
PUSAT SUMBER SK BAGAN PASIR 36200 SELEKOH PERAK. PSS SK Bagan Pasir ini telah dijadikan salah satu dari Rancangan PSS Daerah Hilir Perak. Sekolah ini telah mendapat bantuan Rancangan Bank Dunia bagi beberapa jenis peralatan PSS berupa cetak (buku) dan bahan audio visual. Penambahbaikan yang ketara sekali ialah dari segi dekorasi yang berwarna warni ceria selaras dengan objektif PSS kami iatu menyediakan semua kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang terancang.
1005639 undi