Kelas Paling Ceria
sjk(t) ladang behrang river
Kelas yang cukup selesa dengan kemudahan asas sebagai tempat PdP yang berkesan
271 undi