Kelas Paling Ceria
sk cheneh baru
Kelas pra merupakan permulaan bagi anak-anak kita mendapat pendidikan secara formal. Oleh itu kelas yang ceria amat penting bagi anak-anak kecil ini. Kerjasama yang kuat antara guru dan ppm amat diperlukan semasa murid-murid berada di kelas pra sekolah. Pihak ibubapa juga digalakkkan untuk memberi sumbangan idea dan sumber bagi sama-sama menceriakan kelas pra sekolah ini. Murid-murid turut dilatih agar menghargai dan sama-sama menjaga keceriaan kelas mereka. Semoga semua usaha ini akan membuahkan hasil dalam pencapaian akademik dan sahsiah anak-anak pra ini.
31221 undi